Søknad om personnummer ved søknad om pass

I henhold til forskrifter til passloven, er det krav om at passøkers hele fødselsnummer på elleve siffer innføres i passet.

Barn født i utlandet vil kun registreres i norsk folkeregister i forbindelse med søknad om norsk pass.
For barn under 10 år født i Ungarn eller Slovenia, innleveres søknad om personnummer sammen med søknad om pass ved ambassaden i Budapest.
Husk at farskapet må være fastsatt, eventuelt godkjent av NAV før man kan søke om norsk personnummer.

Skatteetaten har utarbeidet en veiviser for publikum  som søkerne oppfordres til å benytte før søknaden om personnummer leveres, dette for å sikre at søker har med seg riktig dokumentasjon til søknaden.

Søknad om tildeling av fødselsnummer fremmes ved personlig oppmøte til avtalt tidspunkt av begge foreldrene og barnet ved ambassaden. Følgende dokumenter må leveres

 • original fødselsattest
 • bekreftet kopi av foreldrenes pass eller ID-kort.
  Bekreftet kopi skal lages av notarius publicus i dokumentets utstedende land. Kopi av norske dokumenter lages av ambassaden.
  Original legitimasjon må vises frem ved oppmøte.

Farskapet til et barn født i utlandet kan fastsettes på to måter:

 1. Automatisk for barn født i ekteskap.
  Dersom foreldrenes ekteskap ikke er registrert i norsk folkeregister må foreldrene først registrere vielsen hos norsk folkeregister. Dette gjøres ved å sende inn original vigselsattest til Skatteetaten. Vigselsattesten må ha apostille for å være gyldig i Norge. Mer informasjon om dette på Folkeregisterets nettsider.

 2. Ved erklæring dersom foreldrene ikke er gift.
  For norsk mor bosatt i Norge når barnet er født, eller far som er bosatt i Norge, kan farskapet fastsettes etter norsk lov. Dette gjøres skriftlig på fastsatt skjema ved personlig fremmøte på ambassaden når man søker om pass og personnummer til barn.
  Ovennevnte gjelder ikke dersom partene har nær tilknytning til en annen stat der de kan kreve fastsettelse av farskapssaken, og saken vil bli bedre opplyst i dette landet. Da gjelder ikke den norske barneloven, og farskap fastsatt i utlandet må godkjennes og registreres av NAV før søknad om personnummer og pass kan fremmes. Foreldrene må selv levere søknad om anerkjennelse av farskap fastsatt i utlandet til NAV. Søknadsskjema og mer informasjon finnes på NAV sine nettsider Farskap eller medmorskap fastsatt i utlandet - nav.no

Utenriksstasjonens oppgave er å ta imot anmodning om fødselsnummer til pass og oversende anmodningen til Skatteetaten. Behandlingstiden hos Skatteetaten på søknaden om personnummer varierer, men er vanligvis rundt 8-10 uker. Utenriksstasjonen vil informere om tildelt fødselsnummer så snart dette er klar.