Dobbelt statsborgerskap

Fra 1. januar 2020 ble det tillatt å ha flere statsborgerskap i tillegg til det norske.

Det vil også bli mulig å få tilbake sitt norske statsborgerskap for personer som har mistet det etter de gamle reglene.

Søknader om bibehold, gjenerverv og fedremelding kan registreres i SpN (UDIs søknadsportal på nett), men det er inntil videre ikke mulig å reservere time for å levere søknad og underlagsdokumenter ved norske utenriksstasjoner. Det vil åpnes opp for dette så snart den tekniske løsningen tillater det.

Mer informasjon finnes her.