Kvinne og barn på flyplass - Foto:Westwind air service/unsplash.com
Westwind air service/unsplash.com

Samtykke for pass og ID-kort til barn og unge

Det er nye regler for samtykke for pass til barn og ungdom under 18 år. Fra 1. november 2022 må samtykke avgis ved personlig oppmøte ved et passkontor i Norge, ved en ambassade eller ved et honorært konsulat. Nytt er at man kan gi varig samtykke, det vil si at man kun trenger å møte opp og gi samtykke én gang frem til barnet fyller 18 år. Samtykket kan trekkes.

Slik gir du samtykke

  • Begge foresatte må møte opp personlig for å gi samtykke til søknad om pass til barnet. Dere trenger ikke møte samtidig eller på samme pass– og ID-kontor.
  • Du må ha med eget pass eller nasjonalt ID-kort for å gi samtykke.
  • Du kan gi samtykke til én enkelt søknad om pass og ID-kort, dette samtykket varer i 3 måneder. Eller du kan gi et varig samtykke til alle søknader frem til barnet er 18 år.
  • Samtykket kan enten gis når du møter til timen for å søke om pass eller nasjonalt ID-kort sammen med barnet, eller på et annet tidspunkt før timen. Barnet trenger ikke være med hvis du kun skal gi samtykke.
  • Du kan møte opp på alle pass– og ID-kontor for å kun gi samtykke. For å gi samtykke ved ambassaden eller et honorært konsulat må du bestille tid.
  • For søknad om pass til barn må minst én foresatt møte sammen med barnet når dere har time.

Slik trekker du et samtykke

  • Du må møte opp personlig på et pass– og ID-kontor for å trekke et samtykke.
  • Du må ha med eget pass eller nasjonalt ID-kort for å trekke samtykket.
  • Du trenger ikke å bestille time når du kun skal trekke et samtykke.
  • Du kan ikke trekke et samtykke for et pass eller ID-kort som er under produksjon.