Skoletilbud

I Portugal finnes det ingen norsk skole, men Svenska Skolan i Lisboa-området er også åpen for nordmenn og har mulighet for integrert norskundervisning. Nettskoler som Norskskolen eller Globalskolen gir kompletterende undervisning til norske barn bosatt i utlandet.