Reiseregistrering.no

Reiseregistrering er et tilbud til nordmenn som oppholder seg i utlandet. Ved å registrere seg på nettsiden vil utenrikstjenesten kunne komme i kontakt med deg i en krisesituasjon.

Registrering på reiseregistrering.no har følgende fordeler:

  • gjør det enklere for utenrikstjenesten å komme i kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er. I en krisesituasjon, eller en mulig krisesituasjon, vil vi forsøke å oppnå kontakt med deg via sms, telefon eller e-post dersom du legger inn denne informasjonen når du registrerer deg. Vi kan ikke garantere at vi vil kunne hjelpe deg i alle situasjoner.
  • gjør det mulig for ambassaden å sende invitasjoner til utvalgte arrangementer, 17. mai-feiring etc.

Det er viktig at du legger inn adressen du oppholder deg på i Portugal når du registrerer deg, ikke din adresse i Norge.

Alle registrerte opplysninger vil bli behandlet i henhold til Personopplysningsloven. Opplysningene deles ikke med noen, verken med andre, statlige myndigheter (skatteetaten, folkeregisteret, NAV etc.) eller utenforstående. Du har selv innsyn i dataene om deg, og kan endre eller slette disse når som helst. Alle opplysninger blir slettet innen 30 dager etter reisens slutt.

Vi anbefaler alle reisende, samt fastboende nordmenn om å registrere seg, uavhengig av lengde eller formål med reisen.