Helserettigheter / Folketrygd

Her finner du informasjon om helse- og trygderettigheter for deg som er helt eller delvis bosatt i Portugal.

Du som flytter til utlandet, eller oppholder deg her i mer enn 6 måneder i året, har plikt til å melde flytting til et skattekontor før du flytter fra Norge. Det er Skatteetaten som avgjør om du skal registreres som utvandret i folkeregisteret. 


Dersom du er i tvil om du er bosatt i Norge eller i Portugal, kan du ta kontakt med skattekontoret i Norge for nærmere informasjon. En hovedregel er at der du har dine livsinteresser, dvs. eiendom, jobb, familie etc., er der du skal være registrert som bosatt.


Dine rettigheter i forhold til fortsatt medlemskap i norsk folketrygd varierer på grunnlag av din rolle i Portugal (pensjonist, student, arbeidstaker etc.). Av den grunn kan ambassaden ikke gi generell informasjon. Vi anbefaler å lese NAV sine nettsider nøye, og kontakte NAV dersom man er i tvil.


Informasjon om dine helserettigheter som nordmann bosatt i Portugal (EU/EØS-land) finner du på Helsenorge sine nettsider. Mer informasjon om helserettigheter kan man også finne på Europa.eu sine sider.


Det er vanlig å tegne reiseforsikring når man reiser utenlands, men forsikringen gjelder ofte for kortere perioder opptil 45 dager. Med reiseforsikring kan du benytte private sykehus og klinikker, noe du ikke kan med det europeiske helsetrygdekortet. Helsetrygdekortet gir deg heller ikke rett til planlagt behandling, kun akutt helsehjelp.


Ettersom en reiseforsikring kun gjelder for opptil 45 dager, bør du vurdere om du skal tegne en privat helseforsikring om du skal oppholde deg en lengre periode eller bosette deg i Portugal. Det er vanlig med private helseforsikringer i Portugal, og det finnes private helseklinikker og sykehus i nesten alle byer. Det offentlige helsesystemet holder god kvalitet, men har ofte mye ventetid.


Kanskje ikke et hyggelig tema, men noe man bør tenke på dersom man tilbringer pensjonisttilværelsen sin i Portugal; Om man dør i utlandet og skal fraktes til sitt hjemland koster dette mye penger for de etterlatte. Er oppholdet kortvarig kan man sjekke om dette dekkes av reiseforsikringen. Dersom du er ute av landet over en lengre periode bør du ha en egen gravferdsforsikring. Du må tegne denne i det landet du skal fraktes hjem til.