Bo i Portugal

Her har ambassaden samlet nyttig informasjon for deg som ønsker å flytte eller som allerede bor i Portugal. Vi understreker at informasjonen er veiledende og ikke uttømmende. For fullstendig informasjon må de respektive myndigheter kontaktes.

I Norge - før du reiser

En skatteavtale mellom Norge og Portugal regulerer hvilken stat man skal skatte til, for å unngå dobbeltbeskatning. Avtalen finnes i sin helhet på regjeringen.no.

Informasjon om hvilke skatteregler som gjelder for deg som har inntekt, gjeld eller formue i utlandet finnes på Skatteetaten sine nettsider.

Man finner informasjon på engelsk om Portugals skattesystem på Finanças' nettsider.

Dersom du mottar ytelser fra NAV bør du kontakte ditt lokale NAV-kontor for å finne ut av om du kan ta med deg ytelsene når du flytter.

 

I Portugal - når du har flyttet

Husk at norske dokumenter må ha apostille for å være gyldige i Portugal. Apostille på dokumenter fra Norge får du hos Statsforvalteren i det fylket du bor i eller sist var folkeregistrert i Norge. Mer informasjon finner du på Statsforvalterens nettsider: Apostillestempel på dokumenter | Statsforvalteren.no

De aller fleste bekreftelser må man bestille direkte fra myndigheten i Norge (f.eks. universitetet, skolen, arbeidsgiver, NAV osv.). Bekreftelse på offentlige forhold (bostedsbekreftelse, vigselsattest, fødselsattest osv.) bestiller man fra Folkeregisteret via Skatteetatens nettsider: Attester og opplysninger - Skatteetaten

Når man bestiller bekreftelser må man passe på å skrive at man ønsker dokumentet på engelsk/flerspråklig og at man ønsker apostille på dokumentet.