Hurtigruten hybrid cruise ship sailing towards the horizon in calm seas and sunset - Foto:Hurtigruten / Karsten Bidstrup
Hurtigruten hybrid cruise ship. Hurtigruten / Karsten Bidstrup

Sjøfart

Ambassaden og konsulater foretar ikke lenger maritime kontroller. Det er rederienes ansvar å kontrollere at arbeidstakers dokumenter er i orden før tiltredelse i tjeneste om bord på norsk skip.

Oppdatert regelverk og informasjon finnes på Sjøfartsdirektoratets nettsider: Den foretrukne maritime administrasjonen - Sjøfartsdirektoratet

Påtegning/endorsement er et dokument som utstedes for at sjøfolk skal kunne bruke utenlandske sertifikater på fartøy som fører norsk flagg. Du kan søke om påtegningsdokument/endorsement via Sjøfartsdirektoratets nettsider.

Dersom det ikke er mulig med elektronisk søknad om påtegningsdokument kan ambassaden kontaktes for nærmere avtale. 

Helseerklæring. For å kunne arbeide på et norsk skip, kreves regelmessig godkjent legeundersøkelse. Det er oppnevnt sjømannslege som undersøker og utsteder norsk helseerklæring i Portugal. En liste over godkjente sjømannsleger og kontaktinformasjon finnes på Sjøfartsdirektoratets nettsider. 

Helseerklæring utstedt i Portugal eller et annet EØS-land, for arbeidstakere på skip, godkjennes også for arbeid på norske fartøy.