Norske skoletilbud

Her er en liste over norske skoler for deg som bor i Storbritannia.

Den norske skolen

Den norske skolen i London ligger i Wimbledon. Denne har elever fra barnehageklasse (fra 3 år) og ut ungdomsskoletrinnet (10. klasser). Den følger i utgangspunktet det norske skoleåret og undervisningen er basert på den norske læreplanen.

Den norske skolens hjemmesider.

Den norske barnehagen i London

Den norske barnehagen i London ligger i samme bygg som den norske skolen i Wimbledon. Barnehagen er et pedagogisk tilbud for barn fra to og et halvt års alder og fram til skolestart.

Den norske barnehagens hjemmesider.

Globalskolen

Globalskolen er et nettbasert undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og KRLE for elever i grunnskolealder som er bosatt i utlandet. Tilbudet er tilpasset familier som ønsker å holde kontakten med Norge og norsk grunnskole.

Undervisningen skjer over nett, og elevene skal bruke minimum 90 minutter
per innlevering. Hvert semester består av 15 innleveringer (30 leksjoner hvert skoleår).

Globalskolen er godkjent av Utdanningsdirektoratet og kommer inn under ordningen for kompletterende undervisning. 

Globalskolens hjemmesider.

Norskskolen

Norskskolen tilbyr gratis komplementerende norskundervisning for barn i utlandet som har norsk personnummer og er fra 6-16 år. Undervisningen skjer gjennom en ledende læringsplattform/nettside og er tilrettelagt av norske myndigheter.

Norskskolens hjemmesider.

Norgesskolen

Norgesskolen er en tre ukers sommerskole i norsk språk og kultur for barn av norske foreldre, eller foreldre som av forskjellige grunner ønsker å opprettholde kontakten med Norge. Skolen foregår på Tomb jordbruksskole.

Norgesskolens hjemmesider.