Ambassadens tjenester

Bistand til nordmenn og konsulære tjenester

 

En av utenriksstasjonenes oppgaver er å gi nordmenn råd og hjelp når det er behov for dette i utlandet. Man må imidlertid være klar over at det finnes tilfeller der ambassaden ikke har myndighet eller mulighet til å hjelpe.

Les mer her om hva utenriksstasjonene kan bistå med og hva de ikke kan bistå med.

Informasjon om pass og andre konsulære tjenester finner du her.