Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Andre konsulater i UK

Det er flere norske honorære konsuler i Storbritannia.

De honorære konsulatene er stengt inntil videre. Anmodninger om konsulær bistand bes rettes til ambassaden i London per e-post: post.uk@mfa.no.

Du finner mer informasjon om ambassadens åpningstid og tjenestetilbud her

 

Honorære konsuler blir utnevnt av norske myndigheter, men er vanligvis statsborgere i vertslandet.

Konsulene har samtykket til å representere Norge i sin region på frivillig basis, og mottar ikke lønn fra norske myndigheter. Deres hovedoppgave er å gi bistand til norske statsborgere, fremme norske interesser og norsk-britisk samarbeid.