Andre konsulater i UK

Det er flere norske honorære konsuler i Storbritannia.

Som følge av Covid-19 restriksjonene kan konsulatene ha endret sine åpningstider. Konsulatene svarer på henvendelser pr. e-post.

Honorære konsuler blir utnevnt av norske myndigheter, men er vanligvis statsborgere i vertslandet.

Konsulene har samtykket til å representere Norge i sin region på frivillig basis, og mottar ikke lønn fra norske myndigheter. Deres hovedoppgave er å gi bistand til norske statsborgere, fremme norske interesser og norsk-britisk samarbeid.