For nordmenn

Ambassaden i Riyadh er ansvarlig for Norges relasjoner til Saudi-Arabia, Jemen, Oman og Bahrain.

Reiseinformasjon og reiseråd for Saudi-Arabia

Lenke til Regjeringen.no

Om ambassaden

Ambassaden i Riyadh er ansvarlig for Norges relasjoner til Saudi-Arabia, Jemen, Oman og Bahrain. Norge og Saudi-Arabia har hatt diplomatiske bånd siden 1961. I 1976 åpnet Norge en ambassade i Jeddah, og i 1985 ble denne flyttet til Riyadh.

Norge og Saudi-Arabia

Det bilaterale forholdet mellom Norge og Saudi-Arabia er godt, men det er et potensial for mer samarbeid og kontakt, særlig innen industri, handel og næringsliv, men også innen akademia, kultur og andre områder.

Muligheter for norsk næringsliv i Saudi-Arabia. En kortfattet oversikt

Saudi-Arabia er den største økonomien blant de arabiske landene og den 19. største økonomien i verden. Landet er avhengig av sine enorme oljeinntekter, men satser mer og mer på å diversifisere økonomien for å redusere oljeavhengigheten. Saudiske myndigheter investerer derfor store summer i blant annet helse, teknologi/innovasjon, fornybar energi, kultur/underholdning, turisme og sunnere matvarer for at landets økonomi skal få flere bein å stå på. For å kunne utvikle nye sektorer er landet avhengig av utenlandsk kompetanse, utenlandske investeringer, inklusive tjenester og produkter som også norsk næringsliv kan tilby.

Konsulære tjenester

Nordmenn slipper ikke inn i Saudi-Arabia uten å ha visum på forhånd. Dette tas direkte med Saudi-Arabias ambassade i Oslo. Her finner du informasjon om hvilke tjenester Norges ambassade i Riyadh utfører. Ambassaden utfører ikke vigsler.

Globalskolen

Globalskolen er et undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og KRLE for norske barn i grunnskolealder som er bosatt i utlandet. Søknadsfristen for vårsemesteret er 30. januar.