Inngåelse av ekteskap på Filippinene

Ambassaden i Manila har ikke vigselsrett.

For informasjon om norske ambassader med vigselsrett, se Vigsel ved norsk utenriksstasjon.

Prosedyre for norske borgere som ønsker å inngå ekteskap på Filippinene:

1. Prøving av ekteskapsvilkår: Alle norske borgere som ønsker å inngå ekteskap hos filippinske myndigheter, må først kontakte skattekontoret for få prøvet sine ekteskapsvilkår. Prøving av ekteskapsvilkår skal foretas ved det skattekontoret man er registrert bosatt i Norge, selv om man er bosatt i utlandet. For borgere bosatt i utlandet, skal prøvingen foretas av skattekontoret der man sist var registrert bosatt i Norge. Spesifiser at du skal gifte deg på Filippinene, og at du derfor har behov for å få attesten på engelsk.  

Attesten du mottar heter «Certificate of no Impediment to Marriage» (på norsk «Ekteskapsattest til bruk etter utenlandsk rett»). Den inneholder informasjon om begge parter og er KUN gyldig i 4 måneder fra utstedelsesdato.  

Les mer om «Certificate of no Impediment to Marriage» på Skatteetatens hjemmeside, under overskriften -Etter utenlandsk rett-.  

Merk: Har man tidligere vært gift, må også skillsmissebevilgningen fremvises. Denne kan bestilles via Fylkesmannen der man var bosatt under ekteskapet. Skillsmissebevilgningen skrives kun ut på norsk, og du må selv sørge for å få oversatt bevillingen fra norsk til engelsk av en autorisert oversetter i Norge.  

2. Apostillestempel på dokumentet: Attesten må deretter legaliseres av Statsforvalteren. Legalisering er en formalitet som er nødvendig for at et dokument skal få rettsvirkning i utlandet.  

 

Prosedyre for søknad om lokal vigsel hos filippinsk myndighet:

Så snart dokumentasjonen fra Norge er fullstendig må begge parter levere inn søknad om ekteskap hos det filippinske folkeregister (Philippine Civil Registrar) på stedet/i byen der en av partene er bosatt.  Den norske part må fremlegge:

  • Certificate of no Impediment to Marriage (med apostillestempel fra Fylkesmannen).
  • Norsk pass.
  • Fødselsattest (engelsk utgave).
  • Skilsmissebevilling eller dødsattest, der dette er aktuelt (engelsk utgave med apostillestempel fra Fylkesmannen). Ambassaden kan ikke oversette dokumentet. 
  • Dokumentasjon vedrørende foreldres samtykke/råd, hvis aktuelt.  (Personer mellom 18 og 21 må ha skriftlig tillatelse fra foreldre for å kunne gifte seg på Filippinene; personer mellom 22 og 25 må ha mottatt foreldres råd. Filippinsk lov forbyr ekteskap for personer under 18 år.
  • Før-ekteskapelig rådgivningsseminar.

Prosesstid for ekteskapsattest er vanligvis 10 dager.  En dommer, prest eller annen autorisert myndighetsperson kan utføre vielsen.

Øvrige spørsmål relatert til filippinske ekteskapsregler, må rettes til filippinske myndigheter (for eksempel den filippinske ambassaden i Oslo).

Annen informasjon

Etter ekteskapsinngåelse, oppfordres det til at den norske part registrerer vigselen hos Skatteetaten på bosted i Norge.  Hvis den norske borger har meldt utflytting, skal attesten sendes Skatteetaten, Postboks 9200 Grønland, N-0134 Oslo.

Før innsendelse, må attesten legaliseres hos det filippinske utenriksdepartementet - Department of Foreign Affairs (DFA).  Deretter må attesten fremvises på den norske ambassaden i Manila for verifisering (gebyrpålagt handling, se prislisten her).