Det marokkanske markedet

Marokkos økonomiske utvikling har vært stabil de siste årene med en vekst på mellom 4 og 5 prosent i BNP. Selv om den norske eksporten til Marokko er relativt beskjeden, økte den betydelig i 2017. Dette gjaldt spesielt for eksport av gass, plastråstoff og laks. Den norske importen fra Marokko domineres av landbruksprodukter og tekstiler.

Norsk handel med Marokko reguleres gjennom en frihandelsavtale mellom EFTA og Marokko. I tillegg har den nordiske investeringsbanken (NIB) en samarbeidsavtale med Marokko for å fremme nordiske bedrifters investeringer og samarbeidsprosjekter.

Ambassaden jobber spesielt med å fremme norsk næringsliv innenfor fornybar energi og akvakultur og Marokko er svært interessert i norsk ekspertise innenfor disse to sektorene.

Nyttige linker