Reiseregistrering på nett

Alle nordmenn i Malawi oppfordres til å registrere seg ved ambassaden slik at Utenrikstjenesten kan få kontakt dersom noe alvorlig skulle skje.

Alle nordmenn i Malawi oppfordres til å registrere seg ved ambassaden slik at Utenrikstjenesten kan få kontakt dersom noe alvorlig skulle skje. Nå er det mulig å gjøre dette her

Registrering på nett vil:

  • Bidra til at Utenrikstjenesten har korrekte og oppdaterte lister over nordmenn i utlandet
  • Gjøre det mulig for ambassaden å sende informasjon på e-post om lokale aktiviteter, nyhetsbrev o.l.  

I en krisesituasjon vil Utenrikstjenesten forsøke å oppnå kontakt via e-post, SMS eller telefon. Vi kan ikke garantere at vi vil kunne hjelpe deg i alle situasjoner.

Opplysningene du registrerer blir behandlet etter kravene i Personopplysningsloven og vil ikke bli utlevert. Du har selv innsyn i dataene om deg og kan endre/slette disse når som helst.

Nordmenn oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistering.no ved korte og lengre opphold i Malawi. Andre nordiske borgere kan registrere seg ved den norske ambassaden ved å sende en e-post til emb.lilongwe@mfa.no.