Embassy building.jpg

Om ambassaden

Diplomatiske forbindelser med Litauen ble gjenopprettet i august 1991 etter at Litauen igjen ble et fritt land. Siden da har Norge hatt et tett samarbeid med Litauen innen økonomisk og sosial utvikling i tillegg til å bistå litauisk integrasjon i euroatlantiske institusjoner.

K. Kalinausko g. 24
3rd floor
LT-03107 Vilnius
Lithuania

Samarbeidet kommer på spissen i konteksten av «Nordic-Baltic Eight» bestående av det Nordiske råd (Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland) og Østersjøsrådet (Litauen, Estland og Latvia). Deltagelsen i europeiske samarbeidsinstitusjoner har også ført Norge og Litauen tettere sammen hvor særlig EØS-finansieringsordningene er et viktig element i Norges bilaterale forbindelser med Litauen. I dag har Litauen en ambassade i Oslo og Norge har en ambassade i Vilnius og honorære konsulater i Kaunas og Klaipeda.

Ambassadens ansatte dekker både politiske, økonomiske og kulturelle saker i tillegg til vår publikumsekspedisjon som håndterer saker om pass og andre konsulære og utlendingsfaglige saker.

Fra september 2020 er ambassaden også sideakkreditert til Hviterussland.

I 2024 holder Norges ambassaden stengt følgende dager: 1. januar, 16. februar,  11. mars , 28 - 29. mars, 1. april, 1. mai, 17. mai, 20. mai, 24. juni, 1. november, 25 - 26. desember.