Tap av pass/Nødpass/Reisebevis

Tap eller tyveri av pass skal uten unødig opphold meldes til litauisk politi på stedet.

Med politirapporten og 1 passbilde kan man deretter søke ambassaden i Vilnius om nytt pass. Vedkommende må kunne identifisere seg ved hjelp av et ID-kort/bankkort/førerkort/ e.l. med fotografi og underskrift.

Har man ikke tid til å vente til nytt pass ankommer (produksjonstid/forsendelsestid er ca. 2 uker), kan man få utstedt  et nødpass med gyldighet for den aktuelle reisetiden.

Nødpassgebyr er 160 EUR. Gebyr må betales med kort ved oppmøte.