Søknad om  personnummer

Ambassaden tar imot søknad om fødselsnummer for videresending til Folkeregisteret i forbindelse med søknad om pass.

Fødselsnummer utstedes av Folkeregisteret. For å få tildelt et fødselsnummer, er det viktig at du har med deg riktig dokumentasjon.

Gå til Folkeregisterets veileder for informasjon om dokumentasjon.

Følgende dokumentasjon skal medbringes ved personlig oppmøte (barnet må være med) ved ambassaden:

• Barnets fødselsattest der begge foreldre er oppført. Hvis fødselsattesten er på litauisk, må den oversettes til engelsk eller norsk. Den litauiske fødselsattesten må ha apostillestempel. Man får apostille hos notarius publicus i Litauen.  
• Begge foreldrenes pass (hvis en av foreldrene er litauisk, må kopi av det litauiske passet bekreftes av notarius publicus). Ambassaden kan bekrefte kopi av norske pass.
• Dersom foreldrene er gift i utlandet og ekteskapet ikke er registrert i Folkeregisteret, må ekteskapet registreres før foreldrene møter opp på ambassaden og anmoder om fødselsnummer. Foreldrene må selv registrere ekteskapet.