Embassy building - Foto:Norwegian Embassy
Norwegian Embassy

Registreringsskjema

Hovedformålet med registreringen er å kunne motta informasjon fra ambassaden i en eventuell krisesituasjon, men listen benyttes også for eksempel i forbindelse med invitasjoner til 17. mai arrangement. Det er ønskelig at Registreringsskjema (se nedenfor) benyttes. Dette kan returneres til ambassaden per telefaks, post eller e-post.

Amb. adr.: K. Kalinausko g. 24, LT 03107 Vilnius, faksnr. 8 5 261 01 00 fra Litauen, + 370 5 261 01 00 fra utlandet, e-post: emb.vilnius@mfa.no

Registration form Norwegians in Lithuania