Dobbelt statsborgerskap

Iranske myndigheter anerkjenner ikke dobbelt statsborgerskap. Derfor vil norske iranere under opphold i Iran anses som iranske statsborgere.

Det er en rekke utfordringer knyttet til dobbelt statsborgerskap i Iran. Under oppholdet bør man påse at man har satt seg inn i lokale lover og regler. Dersom man har behov for ytterligere informasjon, ta kontakt med den iranske ambassaden i Oslo: http://www.oslo.mfa.ir/ 

Husk at norske regler ikke gjelder i Iran.

I denne forbindelse vil man få begrenset bistand fra den norske ambassaden i Teheran.

Vær oppmerksom på at dersom du er gift iransk vil du automatisk eller ved søknad erverve iransk statsborgerskap. Hvis en norsk kvinne gifter seg med en iransk mann vil hun automatisk få iransk statsborgerskap. Eventuelle barn vil også automatisk bli iranske statsborgere. I henhold til iransk lovgivning bestemmer ektemannen over ektefellen og barna. Det vil blant annet innebære om ektefellen og barna kan få forlate Iran ved å kreve å få utstedt utreiseforbud. Det er mye vanskeligere for en kvinne enn for en mann å få skilsmisse i Iran. En far får automatisk omsorgsretten for eventuelle barn fra de er 7 år gamle. En norsk skilsmisse vil ikke være gyldig i Iran.

Vær obs på at du også som mann kan bli nektet utreise dersom du har gjeld utestående til blant annet din ektefelle, dersom du er under politiets søkelys eller du ikke har utført verneplikt.