Notarialforretning

Ambassaden bistår norske borgere med følgende rettslige handlinger: notarialforretninger, legaliseringer, forkynnelser og rettsanmodninger samt sjømannssaker (sjøfartssaker). Utenriksstasjonene tilrettelegger også for mottak av forhåndsstemmer ved alle typer offisielle valg i Norge, jfr. informasjon som sendes stasjonene i valgåret.

 

Vigsler:

Ambassaden i Teheran utfører ikke vigsler.

Notarius Publicus:

Ambassaden kan utføre alle handlinger som notarius publicus i Norge kan utføre. Dette omfatter bl.a. følgende handlinger:

  • Bekrefte underskrifter
  • Bekrefte riktigheten av avskrift (kopi)
  • Bekrefte at en viljeserklæring er avgitt av en bestemt person
  • Bekrefte legitimerte opplysninger
  • Nedtegne erklæringer eller forklaringer
  • Bekrefte at en myndighet eller person er berettiget til å foreta bestemte tjenestehandlinger

Utenrikslovens § 13 gjør imidlertid den begrensning at ambassaden bare kan opptre som notarius publicus når dette skjer til fordel for norsk borger eller forholdet ellers har tilknytning til Norge eller norske interesser.

Advokater:

Dersom du skulle ha behov for advokathjelp, ta kontakt med ambassaden.

Viktige telefonnummer i Iran:

Ambulanse: 115

Brannvesen: 125

Politi: 110 (112 fra mobiltelefon)