Fødselsnummer

Fødselsnummer tildeles til norske statsborgere i utlandet dersom de trenger norsk pass. Det er utenriksstasjonen som fremmer søknad på vegne av søkeren.

 

 

Alle som søker om pass må ha norsk personnummer. For barn født i Iran, innleveres søknad om personnummer sammen med søknad om pass. Barnet må være tilstede.

Barn under 18 år:

Søknad om tildeling av personnummer må innleveres ved ambassaden. Følgende dokumentasjon må medbringes:

  • Original fødselsattest hvor det står begge foreldres navn samt legalisert kopi av oversatt fødselsattest til engelsk eller norsk.

  • Foreldrenes originale pass.

  • Vigselsattest samt legalisert kopi av oversatt vigselsattest til engelsk eller norsk.

Vi oppfordrer alle søkere om å se Fødselsnummer for å få pass - Skatteetaten for eventuelle andre krav og ytterligere dokumentasjon.

I de tilfeller der den av foreldrene som er norsk statsborger står registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge og ugift, må begge foreldrene møte opp og signere en farskapserklæring. Det gjøres oppmerksom på at Skattetaten vil kunne kreve DNA-test i enkelte saker.

Voksne:

Norske borgere kan selv søke om personnummer ved å kontakte Skatt Nord direkte.

Skatt Nord Tromsø Personnummer Postboks 6310 9293 TROMSØ Norge

Fra Norge: 800 80 000 Fra utlandet: +47 22 07 70 00blobid0.png

Følgende dokumentasjon må vedlegges søknaden:

  • Bekreftet kopi av norsk pass

  • Dersom du har skiftet etternavn etter utflytting fra Norge må du vedlegge kopi av enten vigselsattest eller annet bevis for navneendring.

Vennligst vær klar over at søknadsprosessen for personnummer kan ta flere uker.

Barn født i Irak av norske foreldre bes henvende seg til den norske ambassaden i Amman.