Bistand til nordmenn i utlandet

Tilsammen ca. 100 ambassader og underliggende fagkonsulater, i tillegg til ca. 400 honorære konsulater gir bistand til norske reisende i utlandet. Ambassader og fagkonsultater er bemannet med personale utsendt fra Norge. Honorære konsulater er normalt bemannet med privatpersoner fra vedkommende land, som uten lønnsgodtgjørelse ivaretar norske interesser på stedet.

Norske borgere kan ikke forvente samme bistand fra et honorært konsulat som fra en ambassade med utsendt norsk personale.

Hva kan utenriksstasjonene bistå med?

 • fornyelse av pass
 • utstede nødpass eller annet reisedokument for hjemreise
 • opprette kontakt med familie og venner for å be dem om å bistå deg med penger og billetter
 • gi råd og veiledning om legetjenester, sykehus o.l.
 • bistå med å skaffe juridisk bistand
 • i særlige tilfeller, gi nødlidenhetslån for hjemreise
 • bistå pårørende ved dødsfall i utlandet
 • besøke arresterte eller fengslede
 • i særlige tilfeller være tilstede under rettssaker
 • foreta notarialforretninger
 • bistå med registrering av nyfødte norske barn

Hva kan utenriksstasjonene ikke bistå med?

 • innblanding i rettergang
 • betale privat engasjert forsvarer
 • skaffe husvære, arbeid eller arbeidstillatelse
 • betale regninger for hotell, lege, juridisk bistand eller andre utgifter
 • pengeoverføring/utbetaling, herunder sosial stønad
 • oversette attester o.l.
 • Endring av folkeregistrerte opplysninger i Norge som navn, fødselsdato osv. Dette kan gjøres på Skatteetatens nettsider
 • assistere i sivile saker
 • overta omsorg for barn
 • følge syke, barn eller andre tilbake til Norge
 • innblanding i privatrettslige konflikter

Hvem kan be om bistand?

Alle norske statsborgere kan be om bistand, og flyktninger eller statsløse personer bosatt i Norge kan påregne samme hjelp som norske borgere i de fleste saker under midlertidig opphold i utlandet.

Norske borgere fast bosatt i utlandet kan ikke forvente samme bistand som den som måtte bli tilbudt norske borgere med fast bopel i Norge.

Har du dobbelt statsborgerskap vil iranske myndigheter se bort fra det norske statsborgerskapet. I slike tilfeller vil norske myndigheter vanskelig kunne yte bistand.

For konsulær bistand, inkl fornyelse av norsk pass og søknad om personnummer for nyfødte, må man bestille time på consular.tehran@mfa.no

Personer som befinner seg i Irak må henvende seg til ambassaden i Amman: emb.amman@mfa.no

Personer som befinner seg i Afghanistan må henvende seg til ambassaden i Kabul.

For mer informasjon om bistand til nordmenn i utlandet, gå til UD og Ambassadenes bistand til nordmenn i utlandetwww.landsider.no.

Det er viktig å ha tegnet reiseforsikring. Et sykehusopphold i Iran kan bli meget dyrt. Hvis man ikke har reiseforsikring må man betale for sykehusopphold og andre utgifter selv.

Husk å registrere at du reiser til Iran på www.reiseregistrering.no