Registrering av opphold i India og Bhutan

Registrering av opphold i India og Bhutan

Ambassaden anbefaler alle norske borgere som enten er bosatt i, eller planlegger å reise til India eller Bhutan å registrere seg på websiden www.reiseregistrering.no.

Registreringssystemet tillater at både ambassaden og utenriksdepartementet får tilgang til informasjonen som legges inn i websiden. Den kan således benyttes av ambassaden til å sende ut invitasjoner og informasjon som ambassaden anser som nødvendig for norske borgere i India/Bhutan, samt benyttes av ambassaden og utenriksdepartementet i krisesituasjoner dersom disse skulle oppstå.

Alle som registrerer seg ved ambassaden må imidlertid selv sørge for å oppdatere endringer, slik som ved flytting, endring av kontaktnumre, e-postadresse, familiesammensetning etc.

Det er avgjørende at registrerte personer selv tar ansvar for at informasjonen som finnes om en selv, til enhver tid er oppdatert. Det anbefales derfor at norske borgere registrerer hver enkelt reise som tas (også innad i India/Bhutan) på denne websiden.

Alle opplysninger behandles fortrolig.

Reisende til India anbefales å holde seg oppdaterte i forhold til gjeldende reiseråd.