embassy

Om ambassaden

Norges ambassade i Helsingfors er Norges offisielle kontaktpunkt mellom norske og finske myndigheter. Ambassaden ligger i bydelen Eira i Helsingfors og har 16 medarbeidere.

Kgl. Norsk Ambassade, Helsingfors


Besøksadresse

Kanselli / konsulatinngang
Hornsvägen 1
00150 Helsingfors

Residensinngang
Rehbindervägen 17
00150 Helsingfors

Postadresse
PB 116 FI-00151 Helsingfors
Finland

Kontaktinformasjon

Ambassadens åpningstider

Tel: +358 (0)9 686 0180
Faks: +358 (0)9 6860 1811
Epost: emb.helsinki@mfa.no

 

 

Ambassadens virksomhet dekker både politiske, økonomiske og kulturelle saker.

Ambassadens konsulatavdeling og de honorære konsulatene håndterer søknader om pass og andre konsulare saker.