For nordmenn

Om ambassaden

Norges ambassade i Helsingfors er Norges offisielle kontaktpunkt mellom norske og finske myndigheter. Ambassaden ligger i bydelen Eira i Helsingfors og har 15 ansatte.

Reiseinformasjon

På regjeringens hjemmeside finner du blant annet informasjon om krav ved innreise til alle verdens land og hva utenrikstjenesten kan bistå nordmenn i utlandet med.

Statsborgerskap

Alle som er født etter september 2006 blir automatisk norsk hvis mor eller far er norsk. Hvis du er usikker på om du eller ditt barn er norsk, følg lenken nedenfor til Utlendingsdirektoratets guide om statsborgerskap.

Hvis uhellet er ute

Blir du utsatt for tyveri eller en ulykke på reise i Finland, skal du ta kontakt med ditt forsikringsselskap, lokalt politi eller sykehus/akuttmottak for hjelp.

Vigsler

Ambassaden i Helsingfors har ikke vigselsrett.

Helligdager

I 2019 vil ambassaden være stengt de følgende dagene:

Nye retningslinjer ifm. ikraftsettelse av endringer i barnelova og statsborgerloven om foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet

Den 1. april 2019 ikraftsettes endringer i barnelova og statsborgerloven om foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

9. september 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge. Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet kan forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller særskilt oppnevnte stemmemottakere.

Norsk personnummer

Ved utstedelse av norsk pass brukes informasjonen som er registrert i Folkeregisteret. Den enkelte har selv ansvar for at endringer i f.eks. navn, sivil status, barn og foreldre blir registrert i Folkeregisteret.

Navneendring

Notarialforretninger

En notarialforretning innebærer å gi et dokument eller en underskrift en offentlig bekreftelse. Ambassaden kan gi forskjellige typer notarialbekreftelser avhengig av hva slags dokument det gjelder og hva som legges frem av dokumentasjon.

Sjømannssaker

Sjøfolk - arbeidstakere på norske skip.

Pass

Kontakt konsulatseksjonen ved ambassaden eller nærmeste norske konsulat.

Honorære konsulater

Det er 11 norske konsulater i Finland.

Kontaktinformasjon og åpningstider

Praktikantplass ved Norges ambassade i Helsingfors våren 2019

Er du nysgjerrig på Finland? Er du interessert i Norden og nordisk samarbeid, og har lyst til å oppleve norsk utenrikstjeneste fra innsiden? Da bør du vurdere et praktikantopphold ved ambassaden i Helsingfors! Vi tilbyr våren 2019 praktikantplass til norske studenter, med tentativ oppstart 1. februar.

Nødpass

Nødpass utstedes bare i akutte situasjoner der det er helt nødvendig og behovet kan dokumenteres.