For nordmenn

Om ambassaden

Reiseinformasjon

På regjeringens hjemmeside finner du blant annet informasjon om krav ved innreise til alle verdens land og hva utenrikstjenesten kan bistå nordmenn i utlandet med.

Statsborgerskap

Alle som er født etter september 2006 blir automatisk norsk hvis mor eller far er norsk. Hvis du er usikker på om du eller ditt barn er norsk, følg lenken nedenfor til Utlendingsdirektoratets guide om statsborgerskap.

Hvis uhellet er ute

Blir du utsatt for tyveri eller en ulykke på reise i Finland, skal du ta kontakt med ditt forsikringsselskap, lokalt politi eller sykehus/akuttmottak for hjelp.

Vigsler

Ambassaden i Helsingfors har ikke vigselsrett.

Norsk personnummer

Ved utstedelse av norsk pass brukes informasjonen som er registrert i Folkeregisteret. Den enkelte har selv ansvar for at endringer i f.eks. navn, sivil status, barn og foreldre blir registrert i Folkeregisteret.

Navneendring

Notarialforretninger

En notarialforretning innebærer å gi et dokument eller en underskrift en offentlig bekreftelse. Ambassaden kan gi forskjellige typer notarialbekreftelser avhengig av hva slags dokument det gjelder og hva som legges frem av dokumentasjon.

Sjømannssaker

Sjøfolk - arbeidstakere på norske skip.

Pass

Kontakt konsulatseksjonen ved ambassaden eller nærmeste norske konsulat.

Honorære konsulater

Det er 11 norske konsulater i Finland.

Valg i Norge 2017

11. september 2017 skal det avholdes stortings- og sametingsvalg i Norge. Samtidig skal det avholdes ekstraordinært kommunestyrevalg for innbyggerne i Tjøme kommune og Nøtterøy kommune i Vestfold fylke, som følge av sammenslåingen av disse kommunene til Færder kommune fra 2018. På valgdagen er det ikke anledning til å avgi stemme i utlandet. Er du i utlandet på valgdagen og ønsker å stemme ved valget, må du forhåndsstemme. Du kan forhåndsstemme ved ambassaden i Finland fra 3. juli til og med 1. september.