For nordmenn

Om ambassaden

Norges ambassade i Helsingfors er Norges offisielle kontaktpunkt mellom norske og finske myndigheter. Ambassaden ligger i bydelen Eira i Helsingfors og har 16 medarbeidere.

Reiseinformasjon

På regjeringens hjemmeside finner du blant annet informasjon om krav ved innreise til alle verdens land og hva utenrikstjenesten kan bistå nordmenn i utlandet med.

Statsborgerskap

Alle som er født etter september 2006 blir automatisk norsk hvis mor eller far er norsk. Hvis du er usikker på om du eller ditt barn er norsk, følg lenken nedenfor til Utlendingsdirektoratets guide om statsborgerskap.

Pass og personnummer

Trenger du hjelp i Finland?

Her finner du informasjon om hvordan du kan få hjelp fra finske myndigheter hvis uhellet skulle være ute.

Vigsler

Ambassaden i Helsingfors har ikke vigselsrett.

Helligdager

I 2023 vil ambassaden være stengt de følgende dagene:

Nye retningslinjer ifm. ikraftsettelse av endringer i barnelova og statsborgerloven om foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet

Den 1. april 2019 ikraftsettes endringer i barnelova og statsborgerloven om foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet.

Notarialforretning (notarius publicus)

I henhold til utenrikstjenesteloven (§ 13 Notarialforretning) kan utenrikstjenesten utføre enhver notarialforretning som notarius publicus i Norge kan utføre, dersom det skjer til fordel for norsk borger eller forholdet ellers har tilknytning til Norge.

Sjømannssaker

Sjøfolk - arbeidstakere på norske skip.

Honorære konsulater

Det er 11 norske konsulater i Finland.

Kontaktinformasjon og åpningstider

Koronavirus - Reiseinformasjon

Her finner du bl.a. linker til relevant informasjon fra norske myndigheter.

Ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort

Ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort ble kunngjort 12. oktober, og vil tre i kraft 19. oktober 2020. Fra denne datoen blir det dyrere å søke om pass i utlandet enn i Norge.