Tallinn Old Town and St. Olav's Church. - Foto:Foto: Kaupo Kalda, Tallinn City Tourist Office
Tallinn Old Town and St. Olav's Church. Foto: Kaupo Kalda, Tallinn City Tourist Office

Ambassaden søker praktikant for høsten 2024

Den norske ambassaden i Tallinn tar nå imot søknader til praktikantopphold for høsten 2024. Praktikantoppholdet varer inntil seks måneder med tiltredelse i starten av juli 2024. Søknadsfrist er 18. mars.

Om ambassaden 
Ambassaden har et høyt aktivitetsnivå, og som praktikant vil du få et godt innblikk i hvordan en norsk utenriksstasjon arbeider. Sikkerhetspolitikk, europapolitikk, NATO, grønn energi, forholdet til Russland, økonomi, og kultur- og næringssamarbeid er sentrale interesseområder. Ambassaden har to utsendte medarbeidere og seks lokalt ansatte. 

I rollen som praktikant vil du bli involvert i ambassadens daglige arbeid og bistå med blant annet politisk og økonomisk rapportering, bilaterale besøk, forberedelse av og deltakelse på arrangementer, kultursamarbeid, næringsfremme og informasjonsarbeid (på ambassadens hjemmeside og sosiale medier). Det blir vektlagt at praktikanten skal få så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet, samt i utenrikstjenestens organisering og oppgaver. 

Ambassaden er vakkert plassert i utkanten av gamlebyen som står oppført på UNESCOs verdensarvliste, og omkranses av en av Europas best bevarte bymurer fra middelalderen. Men Tallinn har også mye å by på i tillegg til sin historie. I løpet av de 33 årene siden løsrivelsen fra Sovjetunionen har Estland utmerket seg i fremoverlent bruk av digital teknologi for å løse samfunnsutfordringer, og omtales som et av verdens mest digitale samfunn. Et aktivt start-up-miljø og en nyskapende stat gjør Estland til et spennende sted å være. Tallinn er dessuten full av interessante attraksjoner, et godt internasjonalt student- og praktikantmiljø og har en rekke gode kafeer og restauranter. 

Kvalifikasjoner 
Søkere må oppfylle de formelle kravene som gjelder for Studentpraktikantordningen: 

  • Være norsk statsborger. 
  • Være medlem av folketrygden. 
  • Være student ved et godkjent (norsk eller utenlandsk) lærested i praksisperioden. Søkere som har fullført sin bachelor- eller mastergrad vil kunne vurderes dersom de har til hensikt om å ta videre utdanning. 
  • Ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. 

Søkere bør ha interesse for Estland, EU og forholdene i den nordisk-baltiske regionen. Det vil bli foretatt en totalvurdering av søkerens bakgrunn hvor både relevant utdannelse, personlige kvalifikasjoner, arbeidspraksis og annen erfaring vil bli tatt i betraktning. Gode kunnskaper i norsk og engelsk er et krav. I tillegg er gode IKT-kunnskaper og erfaring med sosiale medier ønskelig. 

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for intervju. 

Praktiske opplysninger 
Praktikantoppholdet varer inntil seks måneder med tiltredelse i juli. Oppholdet er ulønnet, men praktikanten får et stipend på ca. 19.250 kroner per måned for å dekke utgifter til bosted og livsopphold. Praktikanten har selv ansvar for å finne bosted. Stipendet betales til norsk bankkonto. 
 
Praktikantoppholdet kan i tillegg kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. Om du ønsker mer informasjon bes du ta kontakt med internasjonal koordinator på din nåværende utdanningsinstitusjon. 
 

Søknadsfrist er 18. mars 
Send søknad i en samlet PDF-fil med vedlagt CV, karakterutskrift og eventuelle anbefalingsbrev/referanser til ambassaden på e-post: emb.tallinn@mfa.no.

E-posten merkes «Praktikant høst 2024 – DITT NAVN» i emnefeltet. Alle søkere vil få tilbakemelding. 

Spørsmål knyttet til praktikantstillingen kan stilles til praktikant Erik Rønning på erik.ronning@mfa.no 

Vi ser frem til å høre fra deg!