Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Norsk næringsliv i Estland

Norska næringsliv i Estland
Foto: Triinu Paist-Palm

Det er omkring 200 aktive selskaper med norsk eierskap i Estland. Disse er virksomme innen industri (næringsmidler, husholdningsartikler, belysning, mekanisk industri, møbler, tekstil/klær) og  tjenesteytende virksomhet (bank, skipsfart, eiendom, transport, energi, varehandel, regnskap, kundeservice).


Ambassaden i Tallinn støtter norsk næringsliv gjennom aktiviteter som skaper positiv oppmerksomhet om Norge og norske næringslivsinteresser. Ambassaden kan gi informasjon og råd om estiske forhold, politiske prosesser og økonomisk politikk.


Ambassaden samarbeider nært med Det Norsk-Estiske Handelskammer og Innovasjon Norge.