Rettigheter i EØS

Her finner du en kort oversikt over hvilke rettigheter norske statsborgere har i Estland i henhold til EØS-avtalen.

Dine rettigheter innen EØS-området dekker blant annet:

  • arbeid     
  • opphold     
  • sosiale ytelser
  • trygder

Dersom du som norsk statsborger arbeider i et annet EØS-land, vil du ha samme arbeidsvilkår som borgerne i det landet du arbeider i. Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen) gir deg rettigheter til å bosette deg, arbeide, studere mv. i et annet EØS-land, samtidig som du langt på vei kan nyte godt av de samme rettigheter som borgerne i disse landene. Du må betale de samme trygdepremier som borgerne i vertslandet. Vær oppmerksom på at det kan finnes særregler.

Utenriksdepartementets internett-tjeneste Europaportalen gir en innføring i EØS-avtalen og hvilke rettigheter denne gir norske borgere og bedrifter.