Tap av norsk statsborgerskap

Tap av norsk statsborgerskap pga. fravær fra riket

Norske statsborgere mister automatisk sitt statsborgerskap ved fylte 22 år hvis vi oppholder oss for lite i Norge eller Norden. For å unngå å tape ditt statsborgerskap må du søke UDI om å få beholde det i god tid før du fyller 22 (Søknad om bibehold av norsk statsborgerskap).