Statsborgerskap ved fødsel

Etter dagens statsborgerlov blir barn med norsk mor eller far alltid norsk statsborger ved fødsel. Dette gjelder uansett om barnet blir født i Norge eller i utlandet, og uansett om foreldrene er gift eller ikke.

For barn født før 1. september 2006 gjelder andre regler. Sjekk UDI sin guide for mer informasjon dersom dette gjelder deg.