Dobbelt statsborgerskap

Siden 1. januar 2020 er det tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske. Dette betyr at nordmenn beholder statsborgerskapet selv om de blir statsborgere av et annet land. For utenlandske statsborgere som fyller vilkårene for norsk statsborgerskap gjelder det samme. I tillegg vil personer som har mistet statsborgerskapet på grunn av erverv av et annet, eller som har mistet statsborgerskapet fordi de ikke har løst seg fra sitt opprinnelige, kunne søke om gjenerverv.

Utlendingsdirektoratet (UDI) er fagmyndighet på statsborgerskap i Norge og kan svare på spørsmål. Du finner mer informasjon om dobbelt statsborgerskap på UDIs nettsider