Pass for første gang – fødselsnummer og farskap

Hvis du oppholder deg i utlandet og skal søke om norsk pass ved en norsk utenriksstasjon, må du ha et norsk fødselsnummer. Dersom du ikke har fødselsnummer, må Folkeregisteret opprette det som en del av søknadsprosessen for pass.

Det er viktig at man har med all nødvendig dokumentasjon og gyldig legitimasjon når man møter opp på ambassaden for å søke om pass og fødselsnummer. Skatteetaten har utarbeidet en veiviser for publikum hvor brukerne ved å legge inn informasjon om seg selv får tilpasset informasjon om hvilke dokumenter som må fremlegges ifm. anmodning om fødselsnummer.

Søknad om tildeling av fødselsnummer fremmes ved personlig oppmøte til avtalt tidspunkt av begge foreldrene og barn ved ambassaden.

For at et barn født i utlandet skal registreres i norsk folkeregister og få norsk pass må man først gjøre følgende

  1. farskap/medmorskap må fastsettes
  2. det må søkes om norsk personnummer til barnet

Et norsk barn vil kun registreres i norsk folkeregister forbindelse med søknad om pass.

Registrering av farskap/medmorskap

For norske barn født i Tsjekkia gjelder følgende:

Gifte foreldre:

Om foreldrene er gift regnes ektefellen automatisk som barnets far/medmor.

Dersom foreldrenes ekteskap ikke er registrert i norsk folkeregister må foreldrene først registrere vielsen hos norsk folkeregister. Dette gjøres ved å sende inn original vigselsattest til Skatteetaten. Vigselsattesten må ha apostille/være legalisert for å være gyldig i Norge. Attesten må være i internasjonal versjon, eller den må oversettes til norsk eller engelsk av statsautorisert oversetter. Mer informasjon om dette på Folkeregisterets nettsider.

Ugifte foreldre:

Dersom foreldrene er ugift, og mor er bosatt i Norge når barnet ble født, eller far/medmor er bosatt i Norge, kan farskapet fastsettes etter norsk lov. Dette gjøres skriftlig på fastsatt skjema ved personlig fremmøte på ambassaden når man søker om pass og personnummer til barn. Ambassaden har også adgang til å be om DNA-analyse dersom det anses nødvendig i henhold til lovverket (Barneloven §4).    

Overnevnte gjelder ikke dersom partene har nær tilknytning til en annen stat der de kan kreve fastsettelse av farskapssaken, og saken vil bli bedre opplyst i dette landet. Da gjelder ikke den norske barneloven, og farskap fastsatt i Tsjekkia må godkjennes og registreres av NAV internasjonalt før søknad om personnummer og pass kan fremmes. Foreldrene må selv levere søknad om anerkjennelse av farskap fastsatt i utlandet til NAV. Søknadsskjema og mer informasjon finnes på NAV sine nettsider Farskap eller medmorskap fastsatt i utlandet - nav.no.

Dersom barnet er født i Tsjekkia vil det vanligvis fremgå av den tsjekkiske fødselsattesten at farskapet er erklært foran offentlig tjenestemann.

Ta kontakt med NAV for informasjon om behandlingstid.

Søknad om personnummer ved søknad om pass

Barn født i utlandet får kun tildelt et norsk personnummer ved søknad om norsk pass.

Det kreves ikke noen ekstra dokumenter for å søke om personnummer utover det som kreves ved søknad om pass. Farskap må være fastsatt, eventuelt godkjent av NAV internasjonalt før man kan søke om norsk personnummer.

Behandlingstiden hos Skatteetaten på søknad om personnummer varierer, men er vanligvis rundt 8-10 uker. 

Pass

Når barnet har fått personnummer vil ambassaden få beskjed fra Skatteetaten. Vi kontakter da foreldrene. Dersom det har gått lang tid kan det kreves nytt besøk ved ambassaden for å ta opp ny biometri til søknad om pass.