Endringer i barneloven og statsborgerloven

Den 1. april ikraftsettes endringer i barneloven og statsborgerloven om foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet. Endringene gjelder bruk av DNA-analyser og hvem som kan ta imot farksapserklæring, og vil få betydning for hvordan stasjonene håndterer farskapssaker.

Les mer om endringene her.