theme_Passkontroll

Om innreise til Cuba via USA

Informasjon om hvilke enheter man kan kontakte vedrørende spørsmål relatert til eksisterende reisebegrensninger.

Ambassaden får stadig flere spørsmål om hvorvidt det er lovlig med innreise til Cuba via USA. På den norske ambassaden i Havanna behandles ikke visumsøknader for innreise til Cuba – dette er det cubanske myndigheter som tar seg av. Hva gjelder innreise via USA er dette en særstilling mellom Cuba og USA, og man bør dermed henvende seg til både cubanske og amerikanske myndigheter for oppdatert informasjon.

Reiser mellom Cuba og USA påvirkes av reisebegrensninger. Informasjon om disse begrensningene finnes på amerikanske myndigheters nettsider:

Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan gjeldende regelverk kan påvirke deres reiseplaner. For ytterlige informasjon kan man kontakte cubanske og/eller amerikanske myndigheter i Norge: 

Den cubanske ambassaden i Oslo
Adresse: Oscars gate 78B, 0256 Oslo
Telefon: (+47) 23 08 32 63
Åpent mandag-torsdag kl. 9-12

Hjemmeside: http://misiones.minrex.gob.cu/es/noruega/embajada-de-cuba-en-noruega

USAs ambassade i Oslo
Adresse: Morgedalsvegen 36, 0378 Oslo
Telefon: (+47) 21 30 85 40
Åpent mandag-fredag kl. 8.30-17

Hjemmeside: https://no.usembassy.gov/embassy/oslo/contact-us/