Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

For nordmenn

Reiseinformasjon for Cuba

Lenke til Regjeringen.no

Om ambassaden

Den norske ambassaden i Havanna representerer Norge på Cuba og i 12 andre sideakkrediterte land i Karibia, gjennom 13 honorære konsulater. Ambassaden rapporterer direkte til Utenriksdepartementet i Oslo og det daglige arbeidet ledes av Norges ambassadør på Cuba, Beate Stirø.

Praktikantplass ved ambassaden i Havanna

Den norske ambassaden i Havanna tilbyr praktikantplass til én student for seks måneder, to ganger i året. Neste utlysning er for våren 2021.

Nyheter og arrangementer

Norgesskolen

Norgesskolen gir barn og unge mellom 9-18 år fra hele verden, en mulighet til å lære norsk og bli bedre kjent med norsk kultur og samfunn. Velkommen til en morsom og lærerik sommer med språkundervisning, friluftsliv og minner for livet i vakre Telemark.

Om innreise til Cuba via USA

Ambassaden får stadig flere spørsmål om hvorvidt det er lovlig med innreise til Cuba via USA. På den norske ambassaden i Havanna behandler vi ikke visumsøknader for innreise til Cuba – dette er det cubanske myndigheter som tar seg av. Hva gjelder innreise via USA er dette en særstilling mellom Cuba og USA, og man bør dermed henvende seg til både cubanske og amerikanske myndigheter for oppdatert informasjon.

Informasjon angående ny statsborgerlov

Fra og med 1. januar 2020 er det tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske. Dette betyr at nordmenn kan beholde det norske statsborgerskapet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land. Endringene gjelder for personer som allerede er norske og for personer som søker om norsk statsborgerskap.

Pass

Her finner du informasjon du trenger om søknader om pass, samt hva du gjør ved tap av pass og evt. turistvisum.

Ekteskap

Informasjon om inngåelse av ekteskap.

Norske konsulater i Karibia

Kontaktinformasjon til norske konsulater i regionen

Reiseregistrering

Nordmenn oppfordres til å benytte seg av UDs reiseregistrering.

Nye retningslinjer foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet

Den 1. april ikraftsettes endringer i barnelova og statsborgerloven om foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet.