For nordmenn

Reiseinformasjon for Cuba

Lenke til Regjeringen.no

Reiseregistrering

Nordmenn oppfordres til å benytte seg av UDs reiseregistrering.

Om ambassaden

Den norske ambassaden i Havanna representerer Norge på Cuba og i 12 andre sideakkrediterte land i Karibia, gjennom 13 honorære konsulater. Ambassaden rapporterer direkte til Utenriksdepartementet i Oslo og det daglige arbeidet ledes av Norges ambassadør på Cuba, Beate Stirø.

Norske konsulater i Karibia

Kontaktinformasjon til norske konsulater i regionen

Stortings- og sametingsvalget 2021

Denne høsten er det stortings– og sametingsvalg i Norge. Hvis du oppholder deg i utlandet må du stemme fra 1. juli og senest fredag 3. september.

Pass

Her finner du informasjon om søknad om pass og personnummer, tap av pass, dokumentasjonskrav og gebyrer.

Notarialforretninger

Utenriksstasjonen kan utføre enhver notarialforretning som notarius publicus i Norge kan utføre.

Informasjon angående ny statsborgerlov

Fra og med 1. januar 2020 er det tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske. Dette betyr at nordmenn kan beholde det norske statsborgerskapet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land. Endringene gjelder for personer som allerede er norske og for personer som søker om norsk statsborgerskap.

Nye retningslinjer foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet

Fra og med 1. april 2019 ikraftsettes endringer i barnelova og statsborgerloven om foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet.

Ekteskap

Informasjon om inngåelse av ekteskap.

Om innreise til Cuba via USA

Informasjon om hvilke enheter man kan kontakte vedrørende spørsmål relatert til eksisterende reisebegrensninger.

Praktikantplass ved ambassaden i Havanna

Den norske ambassaden i Havanna tilbyr praktikantplass til én student for seks måneder, to ganger i året. Neste utlysning er for våren 2022.

Nyheter og arrangementer