Statsminister Erna Solberg

Næringsliv

Handel og næringslivssamarbeidet mellom Norge og Kroatia er begrenset, men i vekst. Etter at Kroatia ble en del av EØS-området i 2013, har samhandelen vokst med 30 prosent. Også norske investeringer øker.

En forutsetning for å lykkes på det kroatiske markedet, er å ha gode lokale samarbeidspartnere da byråkratiet til tider kan være utfordrende å manøvrere i. 

Næringslivssamarbeidet er godt utviklet innen maritime næringer. Dette er også et potensielt vekstområde sammen med produksjon og tjenester knyttet til marine næringer, fornybar energi, digitalisering, turisme, medisinsk teknologi og landbruk.

Ambassaden tilbyr bistand til norske aktører som allerede er etablert eller ønsker å etablere seg på det kroatiske markedet. Vi har også et nettverk av norske bedrifter som inviteres til samlinger 1-2 ganger i året. På disse møtene er det mulig å utveksle og dele erfaringer samt møte kroatiske beslutningstakere og analytikere. 

Utenriksdepartementet har etablert et norsk-kroatisk næringslivprogram gjennom EØS-midlene. Innovasjo Norge forvalter programmet som utgjør 22 millioner euro. Dette gir norske bedrifter og forskningsinstitusjoner muligheten til å få prosjektfinansiering gjennom samarbeid med en bedrift i Kroatia.

Vi har også etablert et energiprogram på 17 millioner euro som også er åpent for norske aktører. Kontaktperson for dette programmet er Norges vassdrags- og energidirektorat.