Tap av pass

Har du mistet passet ditt, kan du få utstedt et nødpass.

Nødpass

Nødpass utstedes i utlandet fortrinnsvis for reise til Norge, og bare unntaksvis for videre reise til tredjeland. For å få utstedt nødpass, må du ha med politianmeldelse fra tsjekkisk politi, 2 nye passfoto og annen legitimasjon med bilde (bankkort, førerkort, o.tilsv.). På ambassaden utfylles skjema om tap av pass.

Nødpass er gyldig bare for én enkelt reise og må leveres til politiet eller grensekontrollen når du kommer tilbake til Norge.

For behandling av søknad om pass fremmet ved den norske ambassaden i Praha gjelder følgende satser fra og med 19. oktober:

  1. Ordinært pass til søkere over 16 år:      1 290 NOK / 3 220 CZK
  2. Ordinært pass til søkere under 16 år:      770  NOK / 1 920 CZK
  3. Midlertidig pass (nødpass):                 1 690   NOK / 4 220 CZK

Passgebyret må betales via bankoverføring på forhånd til ambassadens konto, enten i

NOK til konto i DnB  - konto 7694 05 14378, eller i

CZK til konto i CSOB (lokalbank) - konto 571072593/0300

 

Ved bankoverføring må betalingen merkes med «Pass + navnet» til den som søker om pass. Ved oppmøte for søknad om pass må betalingsbevis medbringes. 

For alle gebyrpliktige konsulære tjenester som utføres utenfor ambassadens åpningstid påløper det ekstra gebyr i henhold til gebyrtariffen.