Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

For nordmenn / For Norwegian Citizens

Lenke til spørsmål og svar-artikkel på regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/