Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

For nordmenn / For Norwegian Citizens

Lenke til spørsmål og svar-artikkel på regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/