Dokumentasjon du må framlegge

Ved søknad om nødpass må du legge fram den samme dokumentasjonen som kreves for ordinære pass. I tillegg kreves det:

Gebyr for nødpass er høyere enn gebyret for ordinære pass, og må betales ved innlevering av søknad.