Dokumentasjon du må framlegge

Biometrisk data

Norske nødpass er håndsreven og inneholder ikke elektronisk biometri.

Søknadsskjema

Søknadsskjema, egenerklæring, o.l. fylles ut på ambassaden når du søker om nødpass. Disse er ikke tilgjengelig for publikum på forhånd.

Gebyr

Gebyr for nødpass er høyere enn gebyret for ordinære pass, og må betales ved innlevering av søknad.

Sjekkliste

All dokumentasjon som fremlegges må være i original. Elektroniske dokumenter må legges frem som A4 utskrifter og må ikke inneholde stifter e.l.