Vigsel

Ambassaden i Kyiv har ikke fullmakt til å foreta vigsel. Utenlandske borgere som ønsker å inngå ekteskap med ukrainsk statsborger i Ukraina må gjøre dette ved et lokalt registreringskontor RAGS (Departement of registration of acts of marital status). Spørsmål relatert til ukrainske ekteskapsregler må rettes til ukrainske myndigheter.

Ekteskapsattest fra Folkeregisteret i Norge
Ved inngåelse av ekteskap må det fremlegges en ekteskapsattest fra norsk myndighet som bekrefter at det ikke er noe til hinder for dette, en såkalt "Cetificate of no impediment to marriage". I de fleste tilfeller utstedes disse av Folkeregisteret. Ekteskapsattesten må videre oversettes til russisk/ukrainsk og stemples med apostille før den kan brukes i Ukraina og Hviterussland. I Norge fåes apostille hos Fylkesmannen og UDs konsulatseksjon. Klikk på linkene for oversikt over kompetente myndigheter for dokumentlegalisering i henholdsvis Hviterussland og Ukraina.
I henhold til Haag-konvensjonen av 5. oktober 1961 om legalisering av dokumenter har ambassaden ikke anledning til å stemple/legalisere attester for bruk i Ukraina eller Hviterussland. Ambassaden har heller ikke kompetanse til å utstede ekteskapsattest.


Ekteskapsinngåelse i Ukraina
Det gjøres oppmerksom på at man ved spørsmål om inngåelse av ekteskap i Ukraina må ta kontakt med ukrainske myndigheter for å få informasjon om hvilke dokumenter som skal ligge til grunn, samt prosedyrer for ekteskapsinngåelsen.
Det oppfordres til å ta kontakt med lokalt ZAGS-kontor i det distriktet hvor man ønsker å gifte seg.Ytterligere informasjon kan finnes på Ukrainas justisdepartement sine hjemmesider (kun på ukrainsk).


Ekteskapsinngåelse i Hviterussland
Det gjøres oppmerksom på at man ved spørsmål om inngåelse av ekteskap i Hviterussland må ta kontakt med hviterussiske myndigheter for å få informasjon om hvilke dokumenter som skal ligge til grunn, samt prosedyrer for ekteskapsinngåelsen. Det oppfordres til å ta kontakt med lokalt ZAGS-kontor i det distriktet hvor man ønsker å gifte seg. Kontaktinformasjon til Hviterusslands justisdepartements hjemmeside.