Pass

Ambassaden mottar søknad om pass for norske borgere og videresender denne til politiet i Norge. Søknaden må leveres personlig slik at biometriopptak kan tas. Når passet er ferdig kan det hentes på ambassaden. Ukrainsk postvesen tillater ikke at pass sendes per post.

Utstedelse av pass er aktuelt for nordmenn fast bosatt i Ukraina eller Hviterussland, for norske barn født i Ukraina eller Hviterussland, samt norske borgere som har mistet eller er blitt frastjålet sitt pass.

Alle må søke personlig ved ambassaden, og det må avtales time på forhånd. Når du kommer til oss bes du vennligst medbringe følgende:

For voksne

  • 1 eksemplar av skjemaet Søknadsopplysninger for pass i utfylt stand.Kan også fylles ut på ambassaden.
  • Gammelt pass.

Gebyr – Voksne: NOK 1290,-  Barn (under 16 år): NOK 770,-   Betalingsform: til: The Norwegian Embassy Bank: ProCreditBank, IBAN UA463209840000026001310005918. Ambassadens ukrainske "legal entity code" (ЄДРПОУ) er: 587435928.Ettersom kursen kan variere ber vi søkeren ta kontakt med ambassaden for å få oppgitt gebyrets motverdi i fremmed valuta eller

Kontoens navn: Ambassaden i Kyiv

Kontonummer: 7694 05 14432

SWIFT: DNBANOKK

IBAN: NO90 7694 0514 432

Adresse: PB 1600 Sentrum, 0021 Oslo 

For barn under 18 år, må vedlegges:

  • Gammelt pass. Hvis det er første gang barnet får pass må det først søkes om norsk fødselsnummer, se nedenfor.
  • Fødselsattest, som viser begge foreldres navn.
  • Begge foreldres pass.
  • Viktig: Begge foreldre må gi skriftlig gi samtykke til at norske mindreårige får pass.

Ved bestilling av alle ordinære pass skal man ha biometriopptak. Dette gjøres på ambassaden. Ved nødpass bes du medbringe to stk passfoto.  

Hvor lang tid tar søknadsprosessen?

Man må normalt påregne to ukers behandlingstid for et ordinært pass. For nødpass er det egne retningslinjer.

Avhenting

Når maskinlesbart pass er ferdig utstedt må du hente det på ambassaden.

Er passet tapt/stjålet?

  • Tapet må meldes ukrainsk politi.
  • Tapsmelding må leveres på ambassaden sammen med søknad om nødpass.
  • Vedkommende som har tapt sitt norske pass vil bli bedt om å legitimere seg på annen måte (f.eks.: norsk førerkort, norsk bankkort, norsk fødselsattest).

Ambassaden kan i slike tilfeller utstede "nødpass" (ikke maskinlesbart)  slik at besøkende/turister osv. kan returnere hjem. Det utstedes i all hovedsak ikke nødpass utenfor arbeidstid og man må påregne å endre billetten i slike tilfeller.