Akkreditering for journalister

1. Journalister kan søke om akkreditering ved Den ukrainske ambassaden. Ambassaden vil da ta kontakt med Pressetjenesten i Det ukrainske utenriksdepartementet. Det er også mulig å kontakte Utenriksdepartementet direkte per fax. Følgende dokumenter må legges ved: kopier av passet og et brev fra sjefsredaktøren som inneholder navnet på journalisten, hensikten med turen, tidsrammene, og hvilke steder som skal besøkes. Etter at Pressetjenesten i Det ukrainske utenriksdepartementet har truffet sin beslutning og sendt svaret til den aktuelle ambassaden, kan journalisten kontakte ambassaden for å søke om visum til Ukraina.

2. Ved ankomst til Kyiv kan journalistene hente sin akkreditering hos Pressetjenesten i Det ukrainske UD.

3.  Ved reiser til ulike steder i Ukraina (Tsjernobyl, grenseområder etc.) kan det bli nødvendig med andre tillatelser.

Ministry of Foreign Affairs of Ukraine http://www.mfa.gov.ua/mfa/en/ Press Service Address: Mykhaylivska ploscha, 1, Kyiv Tel + 380 44 238 17 16 Fax + 380 44 238 18 89

Den ukrainske ambassaden i Norge http://www.mfa.gov.ua/norway Arbinsgate 4, 0253 Oslo Tel + 47 22 83 55 60 Fax + 47 22 83 55 57