Norsk statsborgerskap

Alle som er født etter september 2006 blir automatisk norsk hvis mor eller far er norsk.

Hvis du er usikker på om du eller ditt barn er norsk, følg lenken nedenfor til Utlendingsdirektoratets guide om statsborgerskap.

Noen må søke om å få beholde statsborgerskapet før de fyller 22 år.  Dette gjelder ikke hvis du har bodd minst to år i Norge eller i Norden i 7 år.  Les mer om bibehold av statsborgerskapet.

Dobbelt statsborgerskap

Den norske statsborgerloven tillater kun dobbelt statsborgerskap hvis du fikk ett statborgerskap fra hver av foreldrene dine da du ble født, eller hvis du ikke kan løses fra ditt statsborgerskap.  Søker du om et annet lands statsborgerskap, mister du ditt norske.

Utlendingsdirektoratet har god informasjon om dobbelt statsborgerskap på sin hjemmeside.