Globalskolen - Foto:Globalskolen
Globalskolen

Globalskolen

Globalskolen gir undervisning i norsk, samfunnsfag og KRLE til barn som går på skoler i utlandet.

Globalskolen gir nettbasert undervisning i norsk, samfunnsfag og KRLE til norske barn i grunnskolealder bosatt i utlandet. 

Tilbudet er godkjent og delfinansiert av Utdanningsdirektoratet i Norge. Globalskolen tilbyr også undervisning til flerspråklige elever.

Søknadsfrist høstsemesteret 30. august
Søknadsfrist vårsemesteret 30. januar

Mer informasjon og lenke til søknadsskjema finner dere på denne siden: http://www.globalskolen.no/web