Globalskolen - Foto:Globalskolen
Globalskolen

Globalskolen – hele verdens norske nettskole!

Globalskolen gir undervisning i norsk, samfunnsfag og KRLE til barn som går på skoler i utlandet.

Norsk,samfunnsfag og KRLE
Globalskolen er et nettbasert undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og KRLE for elever i
grunnskolealder som er bosatt i utlandet. Tilbudet er tilpasset familier som ønsker å holde
kontakten med Norge og norsk grunnskole. 


15 leksjoner á 90 minutter 

Undervisningen skjer via Internett, og elevene skal bruke minimum 90 minutter
pr. innlevering. Hvert semester består av 15 innleveringer (30 leksjoner hvert skoleår). 

Opplegget er godkjent av Utdanningsdirektoratet og kommer inn under ordningen for
kompletterende undervisning.  


Norsk som andrespråk
Tilbudet gjelder også for elever som har norsk som andrespråk. 

Mer informasjon og søknadskjema finner du på Globalskolens hjemside

Søknadsfrist

Søknadsfrist høstsemesteret 30. august
Søknadsfrist vårsemesteret 30. januar