Pass

Nordmenn som befinner seg i Sør-Sudan kan søke om nytt pass ved ambassaden i Juba. Men i lys av sikkerhetssituasjonen i Juba, oppfordrer vi alle som har muligheten, til å ordne nytt pass i Norge eller ved en annen utenriksstasjon. Alle som søker om nytt pass ved ambassaden MÅ avtale tid i forkant av oppmøte.