Fødselsnummer

Norske statsborgere født eller bosatt i utlandet kan utelukkende søke om fødselsnummer i forbindelse med utstedelse av norsk pass. Alle skal ha fødselsnummer før man kan søke om pass. Søknad om fødselsnummer og pass krever personlig oppmøte ved ambassaden.

Husk å bestille tid for innlevering av søknad på ambassaden. Når ambassaden informerer om at fødselsnummer er tildelt, må du bestille tid igjen for nytt oppmøte for å oppta biometri slik at søknad om pass kan registreres.

Gebyr betales ved første gangs oppmøte og dekker søknad om fødselsnummer og pass. Det er ikke anledning til kun å søke om norsk fødselsnummer.

Voksne fra 16 år €120,-

Barn 0-16 år €70,-

Merk: Behandlingstiden hos norske myndigheter på tildeling av fødselsnummer er for tiden ca. 2 måneder. Dertil må det påberegnes ytterligere ca. 1 - 2 uker fra dagen for andre oppmøtet når passet kan registreres og bestilles, til søker kan forvente å motta passet.

Vær oppmerksom på at det bare er mulig å hastebehandle søknader dersom det anses å være fare for søkers eller søkers nære families liv, helse eller sikkerhet, og det er nødvendig med rask utstedelse av pass for at barnet skal kunne reise ut av landet.

NB! Ufullstendige søknader vil bli avvist. 

Du må bestille time på forhånd for å søke om fødselsnummer ved ambassaden i Haag. 

Dersom søker er under 18 år, merk at:

  • Ene foreldreansvar skal dokumenteres.
  • Krav til personlig oppmøte for foreldre og barn.
  • Begge foreldres gyldige pass. 
  • Internasjonal fødselsattest i original.
  • Gifte foreldre: Vigsel må være registrert i Folkeregisteret i Norge.
  • Ugifte foreldre: Vedtak fra NAV på godkjent anerkjennelse av farskap fastsatt i utlandet.

Farskap til et barn født i utlandet kan fastsettes på to måter: 1. automatisk for barn født i ekteskap, 2. ved erklæring. Dersom foreldrene er gift med hverandre, regnes automatisk den mannen mor er gift med ved fødselen som barnets far, den såkalte pater est-regelen. Hverken foreldrene eller det offentlige må da foreta seg noe. For norsk mor eller far som er registrert bosatt i Folkeregisteret kan erklæring av farskap fastsettes etter norsk lovgivning og skjema kan signeres på ambassaden.

Ugifte foreldre som er registrert utvandret i folkeregisteret må derimot ta kontakt med NAV Internasjonalt for å få godkjent utenlandsk anerkjennelse om farskap (Akte van Erkenning); jf. Barneloven § 81. Se NAV sin hjemmeside for hvordan du går frem.

Er fødsel eller vigsel foregått i land utenfor Norden, kontakt Skatteetaten for å høre om kravene.

Vær spesielt oppmerksom på at det kan være behov for ytterligere dokumentasjon enn ovennevnte, hvis den/de norske foreldre ikke selv har norsk fødselsnummer.

Dersom søker er over 18 år: 

Vennligst benytt denne veiviseren for informasjon om hvilken dokumentasjon som må fremlegges.