Ledige kontrakterte stillinger i OSSE

OSSE har et stort antall internasjonale stillinger i Sekretariatet, de autonome institusjonene (ODIHR, HCNM og RFoM) samt ved de ulike feltoperasjonene. Disse stillingene er klassifisert som enten «sekonderte» eller som «kontrakterte». Sekonderte stillinger lønnes fra Norge og søkes via NORDEM. Kontrakterte stillinger søkes direkte i OSSEs systemer og er finansiert over OSSEs egne budsjetter. Stillingene finnes på OSSE sine sider. OSSE-delegasjonen vil også legge ut spesielt interessante stillinger på vår side.

Nedenfor følger utlysningstekst for følgende kontrakterte stillinger:

 

Geographic Information Officer (P3)

OSSE-sekretariatet / Wien

SEC000454

søknadsfrist: 30. mai

Geographic Information Officer (P3) - OSCE Careers

 

Project Assistant (G5)

OSSE-sekretariatet / Wien

SEC000453

søknadsfrist: 30. mai

Project Assistant (G5) - OSCE Careers

 

Technical Adviser on Humanitarian Mine Action (P4)

OSSE-sekretariatet / Wien

OSC000331

søknadsfrist: 6. juni

Technical Adviser on Humanitarian Mine Action (P4) - OSCE Careers

 

Adviser on Combating Anti-Semitism (P3)

ODIHR / Warszawa

ODI000148

søknadsfrist: 10. juni

Adviser on Combating Anti-Semitism (P3) - OSCE Careers

 

Mer informasjon om OSSEs rekrutteringsprosess for kontrakterte stillinger finnes her: https://jobs.osce.org/resources/document/how-we-hire-international-contracted-positions-osce

Webinars fra OSSE som hjelper i forberedelse av søknadsprosessen finnes her: https://jobs.osce.org/webinars

Søkere oppfordres til å informere OSSE-delegasjonen i Wien (mission.vienna@mfa.no) om søknaden.