Ledige kontrakterte stillinger i OSSE

OSSE har et stort antall internasjonale stillinger i Sekretariatet, de autonome institusjonene (ODIHR, HCNM og RFoM) samt ved de ulike feltoperasjonene. Disse stillingene er klassifisert som enten «sekonderte» eller som «kontrakterte». Sekonderte stillinger lønnes fra Norge og søkes via NORDEM. Kontrakterte stillinger søkes direkte i OSSEs systemer og er finansiert over OSSEs egne budsjetter. Stillingene finnes på OSSE sine sider. OSSE-delegasjonen vil også legge ut spesielt interessante stillinger på vår side.

Nedenfor følger utlysningstekst for følgende kontrakterte stillinger:

 

Chief, Talent Acquisition (P4)

OSSE-sekretariatet / Wien

TAL000016

søknadsfrist: 28. november

Chief, Talent Acquisition (P4) - OSCE Careers

 

Language Services Assistant (G4)

OSSE-sekretariatet / Wien

CON00001C

søknadsfrist: 28. november

Language Services Assistant (G4) - OSCE Careers

 

Senior Administrative Officer (P4)

OSSEs høykommissær for menneskerettigheter / The Hague

FUN00004I

søknadsfrist: 22. november

Senior Administrative Officer (P4) - OSCE Careers

 

 

Mer informasjon om OSSEs rekrutteringsprosess for kontrakterte stillinger finnes her: https://jobs.osce.org/resources/document/how-we-hire-international-contracted-positions-osce

Webinars fra OSSE som hjelper i forberedelse av søknadsprosessen finnes her: https://jobs.osce.org/webinars

Søkere oppfordres til å informere OSSE-delegasjonen i Wien (mission.vienna@mfa.no) om søknaden.