Ledige kontrakterte stillinger i OSSE

OSSE har et stort antall internasjonale stillinger i Sekretariatet, de autonome institusjonene (ODIHR, HCNM og RFoM) samt ved de ulike feltoperasjonene. Disse stillingene er klassifisert som enten «sekonderte» eller som «kontrakterte». Sekonderte stillinger lønnes fra Norge og søkes via NORDEM. Kontrakterte stillinger søkes direkte i OSSEs systemer og er finansiert over OSSEs egne budsjetter. Stillingene finnes på OSSE sine sider. OSSE-delegasjonen vil også legge ut spesielt interessante stillinger på vår side.

Nedenfor følger utlysningstekst for følgende kontrakterte stillinger:

 

Director, HCNM (D1)

OSCE High Commissioner on National Minorities / The Hague

OFF00004H

søknadsfrist: 07. juli

Director, HCNM (D1) - OSCE Careers

 

Senior Specialist, Human Resources Analytics (P4)

OSSE-sekretariatet / Wien

DEP00000O

søknadsfrist: 30. juni

Senior Specialist, Human Resources Analytics (P4) - OSCE Careers

 

Election Adviser (P3)

ODIHR / Warszawa

ELE000006

søknadsfrist: 01. juli

Election Adviser (P3) - OSCE Careers 

 

Senior HR Assistant (G6)

OSSE-sekretariatet / Wien

DEP00000Q

søknadsfrist: 04. juli

Senior HR Assistant (G6) - OSCE Careers

 

Senior Adviser, HCNM (P4) - EECCA

OSCE High Commissioner on National Minorities / The Hague

CIS00000D

søknadsfrist: 07. juli

Senior Adviser, EECCA (P4) - OSCE Careers

 

Senior Adviser, HCNM (P4) - CEE & West

OSCE High Commissioner on National Minorities / The Hague

SEE000009

søknadsfrist: 07. juli

Senior Adviser, CEE & West (P4) - OSCE Careers

 

Senior Project Assistant (G6)

OSSE-sekretariatet / Wien

BOR000009

søknadsfrist: 07. juli

Senior Project Assistant (G6) - OSCE Careers

 

Strategic Communications Officer (P3)

OSSE-sekretariatet / Wien

COM00001W

søknadsfrist: 19. juli

Strategic Communications Officer (P3) - OSCE Careers

 

Mer informasjon om OSSEs rekrutteringsprosess for kontrakterte stillinger finnes her: https://jobs.osce.org/resources/document/how-we-hire-international-contracted-positions-osce

Webinars fra OSSE som hjelper i forberedelse av søknadsprosessen finnes her: https://jobs.osce.org/webinars

Søkere oppfordres til å informere OSSE-delegasjonen i Wien (mission.vienna@mfa.no) om søknaden.