Norske firmaer i Jordan

Norske selskaper representert i Jordan:

Det norske Veritas (http://www.dnv.no/)

Jotun (http://www.jotun.com/)

Odfjell (http://www.odfjelldrilling.com/).

Scatec Solar (http://www.scatecsolar.com/)

Golar LNG (http://www.golarlng.com/)

Flere norske charterturister reiser til Aqaba gjennom reisebyrået Apollo (http://www.apollo.no/).