Råd og anvisninger i forbindelse med en krisesituasjon

Følg israelske myndigheters råd – ambassaden ivaretar nordmenns interesser.

Følg israelske myndigheters råd – ambassaden ivaretar nordmenns interesser. Situasjonen ved Israels grenser og i regionen er uoversiktlig og ustabil. Sikkerhetsforholdene i Midtøsten kan raskt endre seg. Ambassadens hjemmeside gir oppdaterte råd og anvisning. Norske borgere i Israel bør følge de anvisninger som gis av israelske myndigheter. Hjemmefronten har ansvar for sivil kriseberedskap. Videre bør reisende i Israel og Palestina bør gjøre seg kjent med UDs reiseråd. Besøkende oppfordres til å følge med i det lokale nyhetsbildet.

Les mer:

Krise og beredskap

Israel - Reiseinformasjon